Általános tudnivalók

Kérjük a Tisztelt Megrendelőket, hogy a foglalás előtt figyelmesen olvassák  el az utazási szerződés
feltételeit. A megrendelés elfogadásával, a szabályzat tartalmát elfogadják és azt magukra nézve
érvényesnek tekintik.

Amennyiben bármi kérdése adódna az alábiakkal kapcsolatban, keressen fel minket a + 36 30 213 6 213 -as telefonszámon!

vagy írjon nekünk az info@vantaxi.hu címre!

Adatkezelés

Adatkezelés

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Cégünk nagy hangsúlyt fektet adatainak védelmére, melynek mikéntjéről az alábbiakban talál tájékoztatást. Ezúton szeretnénk megköszönni megtisztelő bizalmát, mellyel szolgáltatásunkat igénybe veszi. A ránk bízott adatokat bizalmasan kezeljük és gondoskodunk személyes adatainak védelméről. Jelen dokumentumban részletesen leírjuk, hogy miként tesszük ezt, valamint lehetőséget adunk a személyes kapcsolatfelvételre és örömmel válaszolunk feltett kérdéseikre.

Cégünk személyszállítási szolgáltatással foglalkozik, és számos turisztikai szolgáltatást közvetít vendégei számára.
A transzfer foglalások nagy része különböző partnereken keresztül (szálláshely szolgáltatok, céges partnerek) érkezik be hozzánk, akik a foglalásokkal a vendégek személyes adatait is továbbítják felénk, érzékeny adatokat is érintve, mint például lakcím, telefonszám és e-mail adatok. A közvetítő oldalakon keresztül érkező foglalások esetében cégünk adatfeldolgozónak minősül, vagyis nincs közvetlen hatásunk az adatok kezelésére (nem tudjuk módosítani, sem pedig törölni őket). A közvetített adatok esetén adatfeldolgozói minőségünkben mindent megteszünk az adatbiztonság érdekében. Amennyiben kérdése van a feldolgozott adatokkal kapcsolatban, úgy írjon az info@vantranszfer.hu  címre, ahol haladéktalanul választ adunk kérdéseire. Amennyiben módosítani, törölni szeretné ezen adatokat, úgy az adatkezelőhöz szükséges fordulnia, vagyis ahhoz a közvetítőhöz, ahol lefoglalta a szolgáltatást.

 

Ha Ön weboldalunkon keresztül, esetleg e-mailben, telefonon, vagy akár személyesen jelzi foglalási szándékát (direkt foglalás), úgy cégünk az Ön által megadott adatokat immáron adatkezelői minőségben is bizalmasan kezeli, és nagy hangsúlyt fektet az adatbiztonságra. Direkt foglalás esetén nem adjuk ki adatait harmadik személynek, leszámítva a hatósági megkereséseket és a törvényi kötelezettségeink teljesítéséből fakadó adattovábbítási eseteket.

Az Adatvédelmi irányelveket időnként módosíthatjuk. Ha fontos Önnek a személyes adatai védelme, kérjük, rendszeresen nézze ezt az oldalt, hogy pontosan tisztában legyen a feltételeivel. Ha módosítjuk az Adatvédelmi irányelveket, amely kihatással lesz Önre (például ha a személyes adatait más célokból kívánjuk kezelni, mint arról korábban tájékoztattuk Önt a jelen Adatvédelmi irányelvekben), akkor az új tevékenységek megkezdése előtt értesíteni fogjuk eme változásokról.

Amennyiben nem ért egyet Adatvédelmi Irányelveinkkel, arra kérjük, ne használja szolgáltatásainkat, hiszen nem szeretnénk semmilyen módon sérteni az Ön személyes adatai védelméhez kapcsolódó jogát. Bízunk benne, hogy részletes adatvédelmi tájékoztatásunk megfelelő bizalmat ébreszt szolgáltatásaink örömteli igénybevételében.

 

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS SORÁN

ADATOK KEZELÉSE

Megrendelőink személyes adatait csak az adott fuvar teljesitéséig őrizzük.  E-mail marketinget nem folytatunk, és hírlevelet nem küldünk. Amennyiben kéretlen levelet kapna tőlünk, haladéktalanul értesítse ügyfélszolgálatunkat.

 

Szolgáltatásunk nyújtásához elengedhetetlen, hogy Ön személyes adatokat osszon meg velünk. A legtöbbször alapvető személyes adatok kerülnek megosztásra velünk, mint név, cím, kapcsolattartási adatok, fizetésre vonatkozó adatok. Előfordulhat azonban, hogy utazásával kapcsolatban preferenciái szerint, vagy bizonyos kényszerítő körülmények okán más típusú adatokat is megoszt velünk. Ilyen lehet például egészségügyi állapotra vonatkozó adat (kerekesszékes, mozgáskorlátozott, fogyatékkal élő vendég) vagy más érzékeny adat, amelynek ismeretében segítséget nyújthatunk vendégeink részére. Ezen adatokat szintén bizalmasan kezeljük, és fokozott figyelmet fordítunk az adatok kezelésére. A szolgáltatásnyújtás során az adatok kezelésére legtöbbször a jogos érdek (szolgáltatás nyújtása más módon nem lehetséges), vagy az érintett kifejezett hozzájárulása biztosítja a jogalapot.
Az alábbiakban részletesen leírjuk, hogy melyek azok a legkevesebb adatszolgáltatási kötelezettségek, amelyek mellett a szolgáltatás nyújtása részünkről biztosítható.

AJÁNLATADÁS

Az ajánlatadás során a következő személyes adatokat kérjük be leendő vendégeinktől: név, e-mail cím, telefonszám. Ezen adatok tekintetében adatkezelők vagyunk, adatait körültekintően és bizalmasan kezeljük. 

Az ügyfél az ajánlatkérés során szükségszerűen adatokat ad meg, mely adatok a szerződés meghiúsulása esetén haladéktalanul törlésre kerülnek, amennyiben nem kapunk további felhatalmazást Öntől adatainak kezelésére.

SZERZŐDÉSKÖTÉS

Az ajánlat elfogadása után foglalás véglegesítéséhez a következő adatokat kérjük be leendő vendégeinktől: név, e-mailcím, telefonszám, kiállási és érkezési cím és a számlázási adatok.

Bizonyos adatok tekintetében Önnek joga van kérni a törlést. Ezek azok az adatok, amelyek kívül esnek a jogszabályi előírások által kötelezően megőrzendő adatok körén. Ilyen például az e-mail cím, telefonszám, az indulási és érkezési címek.

A számlázási adatokat jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve nem áll módunkban törölni.

 

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

A szerződés megszűnése illetve a teljesitést követően a személyes adatok törlésre kerülnek, amennyiben további igény, illetve jogi érdek a felek között már nem áll fenn. Jogi érdek a bizonylatolási kötelezettség körében merül fel, amely szűkíti a rendszerből törölhető adatok körét.

 

ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

Utasaink adatait bizalmasan kezeljük és csak a jogszabályi kötelezettségek teljesítése okán továbbítjuk őket hatóságok és kormányzati szervek, valamint könyvelő partnerünk felé.

 

Megfelelő jogkörrel rendelkező hatóságok: Személyes adatait megoszthatjuk rendészeti szervekkel, amennyiben ezt a törvény előírja egyes bűnesetek és csalások megelőzéséhez, felderítéséhez, illetve büntetőeljárás lefolytatásához, vagy más jogszabályi kötelezettség előírja ezt. Jogaink és tulajdonunk, illetve üzleti partnereink jogai és tulajdonai védelme érdekében további személyes adatokat is megoszthatunk a megfelelő jogkörrel rendelkező hatóságokkal.

Kommunikáció a vendég és a transzferszolgáltató között: Az Önnel folytatott levelezések adatait megőrizzük, amíg a megkeresésével, foglalásával kapcsolatos jogi érdek fennáll. Ön az általunk kezelt adatokról, levelezésekről tájékoztatást kérhet, valamint kérheti adatainak törlését a rendszerünkből, amennyiben adatmegőrzést igénylő jogos érdek nem áll fenn.

 

BIZTONSÁGI ÉS ADATTÁROLÁSI INTÉZKEDÉSEK

Megfelelő intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy illetéktelenek ne juthassanak hozzá és ne használhassák fel a személyes adatait.

Megfelelő rendszereket és intézkedéseket használunk annak érdekében, hogy megvédjük a személyes adatokat, melyeket Ön a rendelkezésünkre bocsátott. Biztonsági intézkedések és technikai, valamint fizikai korlátozások vannak érvényben nálunk azt elősegítendő, hogy a szervereinken a személyes adatok ne legyenek hozzáférhetőek. Kizárólag az arra jogosult személyek használhatják fel a személyes adatokat olyan mértékben, ahogyan az a munkájukhoz szükséges.

Személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg azokat szükségesnek ítéljük ahhoz, hogy lehetővé tegyük Ön számára a szolgáltatásaink használatát, hogy Önnek nyújtani tudjuk a szolgáltatásinkat az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés céljából, jogviták bármely féllel történő rendezése érdekében, és egyébként amennyiben szükséges az üzleti tevékenységünk folytatásához, beleértve a csalások egyéb jogellenes tevékenységek felderítését és megakadályozását. Minden általunk megőrzésre kerülő adat kezelésére a jelen Adatkezelési irányelvek hatálya kiterjed ki. Ha kérdése van bizonyos meghatározott adatmegőrzési időszakra vonatkozóan az Önről gyűjtött személyes adatai kezeléséről, kérjük, forduljon hozzánk az alább megadott elérhetőségek útján.

 

RENDELKEZÉS A SZEMÉLYES ADATOKRÓL

Személyes adatainak kezeléséről bizonyos esetekben lehetősége van dönteni.

1.) kérheti, hogy adjuk ki az általunk tárolt személyes adatainak másolatát;

2.) jelezheti felénk, ha bármilyen változás történt a személyes adataiban, és kérhet minket, hogy javítsunk ki bármely általunk tárolt téves adatot
3.) bizonyos esetekben kérheti, hogy töröljük, blokkoljuk vagy korlátozzuk a személyes adatait, illetve azok feldolgozását, vagy ellenezheti a személyes adatai felhasználásának egyes módjait; illetve

4.) bizonyos esetekben kérheti, hogy küldjük tovább az általunk tárolt személyes adatait egy harmadik félnek.

Amikor a személyes adatai felhasználásának előfeltétele az Ön beleegyezése, a hatályos törvényekkel összhangban ezt a beleegyezést bármikor visszavonhatja. Ezenkívül, amikor jogos érdekekre vagy közérdekekre alapozva dolgozzuk fel a személyes adatait, mindig lehetősége van az adatok ilyen jellegű felhasználását ellenezni, a hatályos törvényekkel összhangban.

Számítunk az Ön segítségére abban, hogy az általunk tárolt személyes adatai teljesek, pontosak és naprakészek legyenek. Kérjük, jelezze haladéktalanul, ha bármely személyes adata téves vagy pontatlan, lépjen velünk kapcsolatba.

A jelen Adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatos kérelmeivel, valamint bármely joga gyakorlásával összefüggésben, vagy ha panasza van, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a +3630 213 6 213 telefonszámon vagy írásban az info@vantranszfer.hu  címen keresztül. Ön jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Tel.: +36 1 391-14OO, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni.

 

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS A KAPCSOLATFELVÉTEL MÓDJA

A weboldalunkon megadott személyes adatok kezelését a Vantranszfer – MBS Kft.. (H-2378 Pusztavacs, Dózsa György utca 3) végzi az Adatvédelmi Irányelveknek megfelelően.

Általános tudnivalók

Utazási feltételek

Üzemeltető:
Vantranszfer-MBS. Kft
Cgj. szám:
13-09-146088
Adószám: 23298987-2-13
Bankszámla:
12010116-01465981-00100009
IBAN:    HU29 12010116-01465981-00100009
SWIFT/BIC:  UBRTHUHBXXX

 1. A fuvarokat a Szolgáltató és szerződött alvállalkozói teljesítik.
 2. Szolgáltató a mindenkor érvényes tarifáit a www.vantranszfer.hu oldalon közzéteszi.
 3. Budapesti transzfer esetén az árak Budapest közigazgatási területén belüli  megszakítás nélküli
  egyszeri, vagy retúr fuvarra érvényesek. Az útvonalat a gépkocsi vezetője határozza meg.
 4. 100 Km távolságnál hosszabb transzfer fuvarok esetén egyszeri (pihenés és egyéb szükségletek
  elvégzése céljából) max. 10 perces megállást a transzfer tartalmazhat. A megállás helyét a
  gépkocsivezető határozza meg.
 5. Megrendelés felvétele online legkésőbb az utazás időpontja előtt 24 órával lehetséges. 24 órán
  belüli időtartammal csak telefonos előrendelés lehetséges ( a mindenkori kapacitás függvényében!).
 6. Csak azt a megrendelést vesszük teljesítettnek, melyet visszaigazoltunk.
 7. Megrendelés módosítása vagy törlése Budapesti cím esetén 2 órán belül, vidéki cím esetén 12 órán
  belül lehetséges.
 8. Amennyiben vidéki transzfer esetén az indulási időpontot Ön határozza meg, vagy az általunk
  ajánlottat módosítja, ( a menetidőt rövidíti ) minden további felelősség Önt terheli.
 9. Várakozási pótdíj: Várakozási pótdíjat előrendelésnél abban az esetben számítunk fel, ha a
  várakozás tényét a megrendelő előre nem jelezte, és ezzel a gépjárművet a további fuvarfeladatok
  elvégzésében akadályozza!

Az utazás megkezdésére 10 perc áll rendelkezésére, ennek a várakozásnak a díját a transzfer ár
tartalmazza.

Szerződéskötés módja

A rendelés leadható:

 • Telefonon (+36 30 213 6 213)
 • E-mailben (order@vantranszfer.hu)
 • Online

 

Fizetés módja
 • Személyesen a gépkocsivezetőnél készpénzben
 • Banki átutalással (minden esetben a fuvar kezdete elött!)
 • Utólagos fizetésre csak állandó partnereinknek van lehetősége
A szolgáltatás igénybevételének feltételei

A transzfer szolgáltatást igénybe veheti minden természetes személy, amennyiben megfelel az
alábbi feltételeknek:

 • A 14. életévét az utazás napjáig betöltötte.
 • A 14. életévét még nem töltötte be, de kísérővel utazik.
 • Az utazásra alkalmas állapotban van ( ennek feltételeit lásd a BKIK ide vonatkozó kivonatában).
 • A gépkocsi feltüntetett poggyász kapacitásával megegyező vagy annál kevesebb csomaggal
  rendelkezik.
 • Élő állat szállítása csak annak írásbeli előrejelzésével történhet!
 • Online megrendelés esetén a Megrendelő csak nagykorú személy lehet. Kijelenti továbbá, hogy a
  rendeléskor megadott adatai a valóságnak megfelelnek.

Rendelés menete

Rendelés
 • Szolgáltatás kiválasztása, adatok megadása, majd a „Foglalás elküldése” ikonra való kattintás.
 • A megrendelés megtörténte után a Megrendelő visszaigazolást kap a rendelésnél megadott e-mail
  címre.
 • A megrendelés feldolgozása után (legkésőbb a szolgáltatás megelőző 12 órán belül) a
  szolgáltató visszaigazolást küld, amely tartalmazza a transzfer részletes információit.
 • A szolgáltatás színvonalának megtartása érdekében a Szolgáltatónak szüksége van az utas
  mobiltelefonszámára, e-mail címére. A fenti adatok hiánya vagy valótlansága okán értesítés
  hiányában elmaradt utazásért a szolgáltató felelősséget nem vállal.
 • Abban az esetben, ha érvénytelen, illetve fedezet nélküli bankkártyával kísérli meg a foglalást
  annak bármilyen következményéért a foglalás kezdeményezőjét terheli a felelősség.
 • A szolgáltatás kifizetése vásárlásnak minősül, így a fizetésnél NINCS további költség!
Rendelés lemondása
 • A lemondást a Szolgáltató  minden esetben visszaigazolja e-mailben.
 • Amennyiben a Szolgáltató  későn kapja meg a lemondásról szóló értesítést, és a Szolgáltató járműve
  az indulási helyszínre kiáll, a transzfert a Szolgáltató teljesítettnek tekinti és a transzfer árára
  visszatérítési igényt nem fogad el.
 • Lemondási idő: lásd az Utazási feltételek 6. pontjában.
VIS Major
 • Kérjük a Megrendelőt, hogy vegye figyelembe annak a lehetőségét, hogy előre nem látható
  események (pl. váratlan műszaki hiba, baleset, szélsőséges időjárási körülmények, útlezárás) miatt
  késés, vagy a szolgáltatás egészének meghiúsulása következhet be.
 • A Szolgáltató vállalja, hogy tőle telhetően mindent megtesz a probléma megoldásának érdekében (pl. másik lehetőleg ugyanolyan
  autó küldése), de a rajta kívül álló okok miatt bekövetkezett károkért felelősséget nem vállal.
 • Abban az esetben, ha  a megrendelő az indulási időpont saját téves megválasztása miatt lekési a
  repülő, vagy vasúti járatát  a Szolgáltató minden felelősséget elhárít!
 • A repülőtérre való elindulás célszerű idejének megválasztásához kérje tapasztalt kollégáink
  segítségét!
 • Ha a transzfert a Szolgáltató  saját hibájából teljesíteni nem tudja a Megrendelő kártérítést kérhet,
  melynek összege azonban nem lehet nagyobb, mint a befizetett szolgáltatási díj.